Deal.nl

Privacyverklaring

FAQ

Wie zitten er achter Deal.nl?

Deal.nl BV is eigenaar van Deal.nl en is daarmee verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Deal.nl BV
T.a.v. Deal.nl
Spoetnik 40
3824 MG Amersfoort

Overig
Email: [email protected]
Telefoonnummer: 020 - 21 01 544
BTW: NL864226007B01
KVK: 87175851

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Deal.nl BV verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer jij deze zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van de door jou genomen actie verwerken wij onderstaande onderstaande persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken bij een nieuwsbrief inschrijving

 • E-mailadres
 • Naam

Persoonsgegevens die wij verwerken bij het instellen van een productalert

 • E-mailadres
 • Naam
 • Gewenst product - gewenste prijs

Persoonsgegevens die wij verwerken na het invullen van het contactformulier

 • E-mailadres
 • Naam
 • Indien aanwezig; telefoonnummer
 • Indien aanwezig; ingevulde website
 • Gestelde vraag

Deelname aan een winactie

 • E-mailadres
 • Naam
 • Indien aanwezig; telefoonnummer

Hoe beveiligen jullie persoonsgegevens?

Deal.nl BV neemt de bescherming van jouw gegevens enorm serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb jij de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Je vindt al onze contactgegevens op deze pagina.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf. Ook heb het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat jij bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil jij gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Deal.nl BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. Wij willen jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.

Cookies of dergelijke technieken

Deal.nl maakt gebruikt van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Je leest alles over het gebruik van deze cookies in onze cookieverklaring.

Je kunt je te allen tijde afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: deze link.

Zolang bewaren we de persoonsgegevens

Deal.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 • Nieuwbriefgegevens worden bewaard tot uitschrijving.
 • Emailadressen + naam uit een winactie worden bewaard tot uitschrijving.
 • Telefoonnummers uit een winactie maximaal 1 jaar bewaard.
 • Gegevens uit een contactformulier worden maximaal 1 jaar bewaard.

Some privacy please..

privacyverklaring